Corona rules

DuPho heeft een door OCW goedgekeurd protocol ontwikkeld voor de fotografiesector. Het houdt onder meer in dat een professionele fotograaf mag fotograferen in haar studio, mits op afspraak. Dat geldt ook voor fotograferen op locatie. Op de regel van groepsvorming (max 2 personen ontvangen) geldt een uitzondering voor de uitoefening van beroep of bedrijf.

Mijn studio is open op afspraak

Zie hier de informatie van rijksoverheid onder het kopje Toelichting op specifieke situaties/fotografen. Uiteraard houd ik ook de overige corona(veiligheids)regels in acht.

Klik hier voor de meest recente versie van het protocol